نرم افزار گل فروش، یک برنامه حسابرسی برای مدیریت فروشگاه های گل فروشی است که می تواند نیازهای اصلی آنها را مرتفع سازد. به دلیل اینکه انواع و تعداد گل ها در این فروشگاه ها زیاد است و همچنین با توزیع کنندگان و مشتریان زیادی در ارتباط هستند، این نرم افزار می تواند عملیات و تراکنش های آنها را به خوبی مدیریت نماید. خصوصیات کلی نرم افزار به صورت زیر است:

 • مشخصات فروشگاه
 • فروشنده
 • مشتری
 • گردش مالی
 • حساب بانکی
 • فیش بانکی
 • چک های ورودی به حساب
 • صندوق چک
 • صندوق نقدی
 • خرید و فروش
 • انبار کالا
 • خرید
 • فروش با فاکتور
 • فروش بدون فاکتور
 • هزینه و درآمد
 • هزینه های روزانه
 • سایر درآمدها
 • ترازنامه
 • نمودار خرید، فروش با فاکتور و فروش بدون فاکتور
 • اطلاعات امنیتی
 • تغییر شکل ظاهری برنامه
 • پشتیبان گیری و بازیابی
 • گزارش گيري فاکتور خرید
 • گزارش گيري فاکتور فروش
 • گزارش گيري ترازنامه
 • نمایش تصاویر به صورت خودکار

 

کاتالوگ

 

تاریخچه تولید و توسعه نرم افزار:

 • 1394/02/09: انتشار نسخه اولیه نرم افزار (نسخه 1/0)
 • 1395/07/13: انتشار نسخه 1/5 (شامل افزودن هزینه و درآمد، گزارش گيري ترازنامه و نمایش تصاویر به صورت خودکار)
 • 1397/05/11: انتشار نسخه 1/10 (شامل رفع ایرادات برنامه و افزودن اطلاعات امنیتی)

 

نمایش خصوصیات کلی نرم افزار

 

مبلغ فروش: 180 هزار تومان

نرم افزار دارای گارانتی یکساله پس از فروش می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.