نرم افزار فایننس حساب، یک برنامه گردش مالی و خزانه داری است که شامل امکانات کامل جهت مدیریت اسناد مالی می باشد. به دلیل اینکه این برنامه طبق استاندارهای مورد نیاز طراحی شده است، می تواند نیازهای مالی تمامی شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی را برآورده سازد. خصوصیات کلی نرم افزار به صورت زیر است:

 • مشخصات شرکت
 • اسامی شهرها
 • انواع ارز
 • انواع حساب های بانکی
 • انواع تعهدات ضمانت دار
 • انواع قرارداد تسهیلات مالی
 • قالب های چاپ اسناد
 • گروه محاسباتی سهامدار
 • کاربران نرم افزار
 • معرفی سایت
 • مشخصات دوره های مالی
 • مشخصات صندوق
 • کاربران مجاز دسترسی به صندوق
 • واریز وجه نقد، چک، چک پول و سفته به صندوق
 • برداشت وجه نقد، چک و چک پول از صندوق
 • معرفی بانک
 • مشخصات شعبه ها و حساب های بانکی
 • فیش ها و حواله های بانکی واریز شده به حساب های بانکی شرکت
 • فیش ها و حواله های بانکی برداشت شده از حساب های بانکی شرکت
 • مشخصات دسته چک و چک های صادر شده
 • مشخصات دسته سفته و سفته های صادر شده
 • انتقال وجه نقد، چک پول، چک و سفته مابین صندوق ها
 • انتقال وجه نقد، چک پول، چک و سفته از صندوق به حساب بانکی شرکت
 • انتقال وجه نقد و چک پول از حساب بانکی شرکت به صندوق
 • انتقال وجه نقد مابین حساب های بانکی شرکت
 • انتقال چک صادر شده از دسته چک به حساب بانکی شرکت
 • مشخصات مامورین وصول
 • چک ها، سفته ها، وجوه نقدی و چک پول های تحویل داده شده به مامورین وصول
 • فیش ها و حواله های بانکی دریافت شده از مامورین وصول
 • مشخصات تنخواه
 • اطلاعات صورت خلاصه های تنخواه
 • لیست فاکتورهای خرید صورت خلاصه تنخواه
 • وجوه نقدی، چک پول ها، چک ها، فیش های بانکی و حواله های بانکی دریافت شده از تنخواه
 • وجوه نقدی، چک پول ها، چک های صندوق، چک های دسته چک، فیش های بانکی و حواله های بانکی پرداخت شده به تنخواه
 • قراردادها و اقساط تسهیلات مالی دریافت شده
 • تسهیلات دریافت شده بابت قراردادهای تسهیلات مالی
 • چک های دسته چک، سفته های صادر شده و سندهای مالکیت تحویل داده شده بابت تضمین قراردادهای تسهیلات مالی
 • وجوه نقدی، چک پول ها، چک ها، فیش های بانکی و حواله های بانکی دریافت شده بابت قراردادهای تسهیلات مالی
 • وجوه نقدی، چک پول ها، چک های صندوق، چک های دسته چک، فیش های بانکی و حواله های بانکی پرداخت شده بابت قراردادهای تسهیلات مالی
 • قراردادها، ضمانت نامه ها و عملیات ضمانت نامه های مربوط به تعهدات ضمانت دار به نفع شرکت
 • قراردادها، ضمانت نامه ها و عملیات ضمانت نامه های مربوط به تعهدات ضمانت دار به عهده شرکت
 • تغییر پوسته برنامه

 

کاتالوگ

 

تاریخچه تولید و توسعه نرم افزار:

 • 1394/07/02: انتشار نسخه اولیه نرم افزار (نسخه 1/0)
 • 1395/06/13: انتشار نسخه 1/5 (شامل افزودن مشخصات تنخواه، صورت خلاصه های تنخواه، لیست فاکتورهای خرید صورت خلاصه تنخواه و تراکنش های مالی با تنخواه)
 • 1396/11/05: انتشار نسخه 1/10 (شامل رفع ایرادات برنامه و افزودن قراردادها و اقساط تسهیلات مالی دریافت شده)
 • 1398/02/28: انتشار نسخه 1/15 (شامل رفع ایرادات برنامه و افزودن طرح های مختلف به پوسته نرم افزار)

 

نمایش خصوصیات کلی نرم افزار

 

مبلغ فروش: 250 هزار تومان

نرم افزار دارای گارانتی یکساله پس از فروش می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.