نرم افزار ایجنت، یک برنامه ارتباط با مشتریان و نمایندگان است که می تواند مشخصه مشتری مداری را برای شرکت ها تحقق سازد. این نرم افزار با در نظر گرفتن موارد کلیدی در نحوه ارتباط با مشتریان و نمایندگان می تواند کمک بسزایی جهت افزایش مشتری مداری برای شرکت ها نماید. بخش های اصلی نرم افزار به صورت زیر است:

 • مشخصات شرکت
 • گروه ها و زیر گروه های نمایندگان
 • گروه ها و زیر گروه های مشتریان تلفنی
 • نمایندگان
 • مشتریان
 • مشتریان تلفنی
 • ارسال ایمیل
 • ارسال فکس
 • ایمیل های ارسالی
 • فکس های ارسالی
 • گزارش گیری
 • اطلاعات امنیتی
 • پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
 • تقویم فارسی

 

کاتالوگ

 

تاریخچه تولید و توسعه نرم افزار:

 • 1396/08/17: انتشار نسخه اولیه نرم افزار (نسخه 1/0)
 • 1397/06/23: انتشار نسخه 1/5 (شامل افزودن ارسال ایمیل، ایمیل های ارسالی و اطلاعات امنیتی)
 • 1398/02/18: انتشار نسخه 1/10 (شامل رفع ایرادات برنامه و افزودن تقویم فارسی)

 

نمایش خصوصیات کلی نرم افزار

 

مبلغ فروش: 190 هزار تومان

نرم افزار دارای گارانتی یکساله پس از فروش می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.