نرم افزار آسان فروش، یک نرم افزار حسابداری و اموال برای مدیریت فروشگاه و مغازه می باشد. این نرم افزار در شرایطی طراحی شده است که بتواند نیازهای فروشگاه ها و همچنین مغازه های شخصی را برطرف نماید. خصوصیات کلی نرم افزار به صورت زیر است:

 • مشخصات شرکت
 • مشخصات مشتري
 • مشخصات کارکنان ماهيانه
 • مشخصات کارکنان روزانه
 • مشخصات فروشنده
 • مشخصات فروشگاه
 • فروش
 • خريد
 • صندوق نقدي شرکت
 • سطح دسترسي کاربران
 • حقوق کارکنان ماهيانه
 • حقوق کارکنان روزانه
 • حسابهاي بانکي
 • چک هاي دريافتي
 • چک هاي پرداختي مشتريان
 • چک هاي پرداختي شرکت
 • پشتيبان گيري و بازيابي
 • پرداخت اجاره
 • انبار
 • اعضاء شرکت
 • اطلاعات امنيتي
 • اطلاعات آماري
 • هزينه هاي اضافي
 • موزیک برنامه
 • فاکتور خريد
 • فاکتور فروش
 • فيش حقوقي کارکنان ماهيانه
 • گزارش گيري اجاره هاي پرداختي
 • گزارش گيري حقوق پرداختي به کارکنان ماهيانه
 • گزارش گيري فروشندگان
 • گزارش گيري کارکنان
 • گزارش گيري کالاهاي انبار
 • گزارش گيري مبالغ پرداختي به کارکنان روزانه
 • گزارش گيري مشتريان
 • گزارش گيري هزينه هاي اضافي
 • نمودار خرید و فروش
 • نمودار فروشندگان و مشتریان

 

کاتالوگ

 

تاریخچه تولید و توسعه نرم افزار:

 • 1388/03/10: انتشار نسخه اولیه نرم افزار (نسخه 1/0)
 • 1392/10/27: انتشار نسخه 1/5 (شامل افزودن هزينه هاي اضافي، نمودار خرید و فروش، و نمودار فروشندگان و مشتریان)
 • 1395/12/10: انتشار نسخه 1/10 (شامل رفع ایرادات برنامه و افزودن موزیک برنامه)

 

نمایش خصوصیات کلی نرم افزار

 

مبلغ فروش: 350 هزار تومان

نرم افزار دارای گارانتی یکساله پس از فروش می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.